Kiedy i jak mogę usunąć swoje dane osobowe z Ceneo.pl?

Aby usunąć swoje dane osobowe z serwisu Ceneo.pl, najpierw rozwiąż umowę z serwisem (usuń konto). Usuniemy je, jeśli nie będzie innej podstawy prawnej, wynikającej z prawa finansowego lub kodeksu cywilnego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych.

Ceneo.pl przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz 3,5 roku po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia. Po rozwiązaniu umowy Twoje dane będziemy przetwarzać tylko w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Ceneo.pl, którym jest:

  • windykacja należności
  • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
  • prowadzenie analiz statystycznych
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Po wygaśnięciu tych celów przetwarzania danych, zostaną one usunięte automatycznie z Ceneo.pl.