Prawa konsumenta

Bezpłatna pomoc prawna

W przypadku, gdy sklep odmawia przyjęcia skargi lub w ogóle nie reaguje na nasze zgłoszenia, nie możemy się poddawać. Na początek możemy zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną, np. do Federacji Konsumentów czy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. W przypadku zakupu w sklepie z siedzibą w innym kraju europejskim, należy zgłosić się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.


Polubowny sąd konsumencki

Pierwszym miejscem, które możemy odwiedzić jest polubowny sąd konsumencki. Jest to najtańsza forma rozstrzygania sporów w trybie arbitrażu. Składając wniosek o rozpatrzenie sporu, nie ponosimy kosztów się wpisu sądowego. Polubowne sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Na terenie kraju jest ich 16, działa także 15 ośrodków zamiejscowych. Pamiętajmy jednak, że do rozprawy arbitrażowej może dojść jedynie wtedy, gdy sklep wyrazi chęć udziału.


Sąd powszechny

Jeżeli nie rozwiążemy lub nie chcemy rozwiązać sprawy w drodze arbitrażu, pozostaje nam sąd powszechny i dwa rodzaje postępowania: uproszczone oraz zwykłe.

Obowiązkowy jest tutaj wpis sądowy, jednak można starać się zwolnienie z tej opłaty. W trakcie postępowania sądowego warto współpracować z prawnikiem.

O ile w przypadku drobniejszych spraw może to być prawnik wyżej wspomnianych organizacji konsumenckich, to w przypadku większych kwot warto powierzyć sprawę wynajętemu przez nas profesjonaliście. Ostateczne koszty obsługi prawnej ponosi strona przegrana, chyba że sąd obciąży nimi Skarb Państwa.