Jednym z podstawowych warunków zwrotu pieniędzy w ramach Programu Ochrony Kupujących jest zgłoszenie sprawy organom ścigania i otrzymanie pisemnego postanowienia o wszczęciu dochodzenia/ śledztwa.


Zgłaszając sprawę Policji lub Prokuraturze:

  • szczegółowo opisz całą sytuację,
  • przekaż komplet posiadanych dokumentów (takich jak: potwierdzenie wpłaty, wydruki treści korespondencji prowadzonej ze sklepem, w miarę możliwości – wydruk z ofertą sprzedaży),
  • przygotuj się również na ewentualne wyjaśnienie ogólnych zasad funkcjonowania Ceneo i Programu Ochrony Kupujących,
  • Poinformuj Policję /Prokuraturę, że na jej wniosek Ceneo udostępni wszelkie posiadane dane dotyczące sklepu.

Adres do korespondencji z Ceneo:

CENEO.pl
ul. Legnicka 48 G
54-202 Wrocław
z dopiskiem: „POK”

Od momentu złożenia zawiadomienia Policja/ Prokuratura powinna zakończyć sprawdzanie i rozpatrywanie wniosku w terminie do 30 dni i przesłać listownie decyzję dotyczącą wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Ważne informacje:

  • w piśmie o wszczęciu znajdzie się numer sprawy: jednostki Policji nadają numery RSD (rejestr śledztw i dochodzeń), Prokuratury – numery Ds. Jeśli upływa termin złożenia formularza zgłoszeniowego, a Policja/ Prokuratura nie przekazała dokumentów, napisz do nas,
  • po otrzymaniu pisemnego postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia możesz rozpocząć wypełnianie formularza POK – wpisz w nim numer RSD lub Ds;
  • jeżeli Policja odmówi wszczęcia postępowania, nie możesz skorzystać z Programu Ochrony Kupujących.