wypełniony formularz POK – wydrukowany i podpisany wraz z oświadczeniem o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym (formularz znajdziesz w mailu, jaki otrzymasz od nas po wysłaniu wniosku on-line),

oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dowodu wpłaty kwoty za przedmiot na konto Sklepu,

kserokopię dowodu osobistego (obydwu stron),

kserokopię postanowienia o wszczęciu dochodzenia/śledztwa.


Dokumenty wyślij listem poleconym na adres:

Ceneo.pl
Legnicka 48 G
54-202 Wrocław
z dopiskiem: „POK”


W uzasadnionych przypadkach możemy Cię także poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów. Jeśli nie można wykluczyć, że towar uległ zniszczeniu lub został zagubiony z winy przewoźnika, możemy poprosić Cię o przedstawienie dokumentu zawierającego wynik reklamacji na Poczcie.

Pamiętaj, że zgodnie z ustawą „Prawo Pocztowe” (Dz. Ustaw nr 130 poz. 1188, z późniejszymi zmianami) oraz „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 X 2003 r.”, osobą upoważnioną do zgłoszenia reklamacji jest nadawca przesyłki, a w przypadku jej przyjęcia przez adresata – jej odbiorca. Po odbiorze przesyłki, która wygląda, jakby została naruszona w trakcie transportu, to Ty składasz reklamację na Poczcie.

W bardzo rzadkich przypadkach samo wszczęcie dochodzenia przez organy ścigania nie jest wystarczające do rozstrzygnięcia o winie Sklepu. Wówczas możemy zwrócić się do Ciebie z prośbą o udokumentowanie tego, że Sklepowi zostały postawione konkretne zarzuty w związku z daną transakcją, bądź o przedstawienie orzeczenia sądu w tej sprawie.