Jak działa porównywarka

Jak to działa?

Wzory pism

Poniżej znajdują się wzory pism, które mogą być niezbędne w przypadku rezygnacji z umowy, towaru czy reklamacji itp.

  1. Odstąpienie od umowy
  2. Protokół reklamacyjny
  3. Wniosek dowodowy
  4. Pozew

Prawa konsumenta

Jakie ma prawa jako konsument?

Kupujący w sieci korzystają z uprawnień nieprzewidzianych w przypadku sprzedaży dokonywanej poza Internetem, np. z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni (Ustawa o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów  oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., Dz.U. Nr 2000.22.271). Zawsze powinno się przeczytać regulamin sklepu! Regulamin powinien zawierać warunki składania zamówień, czas ich realizacji, warunki dostawy oraz zasady reklamacji i zwrotów. 

Prawa, które przysługują konsumentowi:

14 dni na rezygnację z towaru (odstąpienie od umowy) bez podania przyczyny jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, okres ten nie obowiązuje. W takim wypadku można odstąpić od umowy w terminie 14 dni od uzyskania informacji o prawie do odstąpienia, nie jednak nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty jej zawarcia.
Sprzedawca jest zobowiązany do zwrócenia pieniędzy, jednak koszty przesyłki ponosi kupujący. Należy pamiętać, że towar, z którego rezygnujemy, musi być kompletny, oryginalnie zapakowany i co najważniejsze, nie może nosić śladów użytkowania.

Stwierdzenie niezgodności towaru z umową – w przepisach konsumenckich widnieje określenie NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ zamiast zwyczajowo przyjętego określenia WADA TOWARU. Oznacza to rozszerzenie obszaru ochrony konsumenta również na przypadki niedokładnego lub niejednoznacznego opisu towaru, zamieszczonego w sklepie internetowym. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową w drodze nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowy,chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe albo wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia jego roszczeń.

Reklamacja – mamy prawo wysłać pisemną reklamację na adres sklepu, a sklep ma obowiązek ustosunkować się do niej w przeciągu 14 dni.Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie jest równoznaczne z pełną akceptacją naszych roszczeń.
Jeżeli kupujesz za granicą, koniecznie zapoznaj się z zasadami prawnymi, jakimi objęci są konsumenci z danego kraju. Dla przykładu: w USA prawa konsumentów różnią się w poszczególnych stanach. Obowiązuje Cię prawo kraju, w którym zarejestrowana jest działalność sklepu, w którym kupujesz.
Od zasad odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady należy odróżnić zasady odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Gwarancja jest zobowiązaniem sprzedawcy lub producenta do tego, że w określonym czasie kupiony przez nas towar będzie funkcjonował bez problemów. Udzielający gwarancji odpowiada za wszystkie usterki czy zakłócenia, które się w tym czasie pojawią. Do udzielenia gwarancji ani sprzedawca ani producent nie są prawnie zobowiązani – czynią to dobrowolnie i niejako dodatkowo, tak więc gwarancja nie zastępuje rękojmi istniejącej z mocy prawa. Dlatego udzielający gwarancji mogą ograniczyć ją do bezpłatnej naprawy, obciążając nas jednak kosztami materiału, części zastępczych lub transportu. Z reguły udzielona gwarancja jest dłuższa (np. 3 lata), niż wynikająca z ustawy rękojmia, która ulega przedawnieniu po upływie 1 roku (pod warunkiem, że sprzedawca podstępnie zataił wadę), chyba że w umowie termin ten przedłużono (jego skrócenie jest niedopuszczalne).
Regułą jest, że z roszczeniami z tytułu rękojmi występujemy przeciwko sprzedawcy, natomiast z tytułu gwarancji przeciwko sprzedawcy lub producentowi, w zależności od tego, kto gwarancji udzielił. Dlatego celowe jest zwrócenie się z naszymi roszczeniami najpierw przeciwko sprzedawcy, gdyż on jest stroną umowy, którą zawarliśmy. Dopiero gdy sprzedawca np. ogłosił bankructwo czyli formalnie nie istnieje, możemy zwrócić się bezpośrednio do producenta, który odpowiada z tytułu udzielonej gwarancji. Musimy przy tym pamiętać, że nasze roszczenia z tytułu gwarancji musimy zgłosić w określonym terminie od zauważenia wady, który może minąć, mimo że termin gwarancji jeszcze trwa.

Jak i gdzie mogę walczyć o swoje prawa?

Bezpłatna pomoc prawna

W przypadku, gdy sklep odmawia przyjęcia skargi lub w ogóle nie reaguje na nasze zgłoszenia, nie możemy się poddawać. Na początek możemy zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną, np. do Federacji Konsumentów czy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. W przypadku zakupu w sklepie z siedzibą w innym kraju europejskim, należy zgłosić się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Polubowny sąd konsumencki

Pierwszym miejscem, które możemy odwiedzić jest  polubowny sąd konsumencki. Jest to najtańsza forma rozstrzygania sporów w trybie arbitrażu. Składając wniosek o rozpatrzenie sporu, nie płaci się wpisu sądowego. Polubowne sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Na terenie kraju jest ich 16, działa także 15 ośrodków zamiejscowych. Pamiętajmy jednak, że do rozprawy arbitrażowej może dojść jedynie wtedy, gdy sklep wyrazi  chęć udziału.

Sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej rozpatrują sprawy dotyczące przedmiotów o wartości do 10 tys. złotych. W przypadku wyższej kwoty musimy zwrócić się do sądu konsumenckiego w Warszawie.

Sąd powszechny

Jeżeli nie rozwiążemy lub nie chcemy rozwiązać sprawy w drodze arbitrażu, pozostaje nam sąd powszechny i dwa rodzaje postępowania: uproszczony (jeśli cena przedmiotu wynosiła poniżej 10 tys. złotych) oraz zwykły (powyżej tej kwoty). Obowiązkowy jest tutaj wpis sądowy, jednak można starać się zwolnienie z tej opłaty. W trakcie postępowania sądowego warto współpracować z prawnikiem. O ile w przypadku drobniejszych spraw może to być prawnik wyżej wspomnianych organizacji konsumenckich, to w przypadku większych kwot warto powierzyć sprawę wynajętemu przez nas profesjonaliście. Ostateczne koszty obsługi prawnej ponosi strona przegrana, chyba że sąd obciąży nimi Skarb Państwa.

Wysyłka i odbiór towaru

Wybór sposobu dostarczenia towaru jest bardzo istotny. Należy pamiętać, że tokupujący zazwyczaj pokrywa koszt przesyłki, warto się zatem dowiedzieć, ile należy dopłacić aby towar został do nas dostarczony.

Należy także pamiętać o tym, że sklep ponosi jedynie część odpowiedzialności za to, kiedy i w jakim stanie przesyłka do nas dotrze. Po stronie sklepu leżą odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem oraz przekazanie odpowiednio oznaczonej i zaadresowanej przesyłki kurierowi, bądź nadanie jej w urzędzie pocztowym. Jeżeli towar dotrze do nas uszkodzony, istnieje duża możliwość, że do uszkodzenia doszło w trakcie transportu. O tym, kiedy i w czyjej obecności powinniśmy sprawdzić zawartość przesyłki aby stwierdzić czy wszystko jest w porządku, piszemy w części „Usługi pocztowe, firmy kurierskie oraz kurier sklepu”.

W większości przypadków sklepy po wysłaniu towaru informują o tym klientów drogą mailową. Jeżeli towar został wysłany jako przesyłka kurierska, klient najczęściej otrzymuje także nazwę tej firmy, numer listu przewozowego oraz numer telefonu kuriera lub centrum kontaktu firmy. Jeżeli nie otrzymamy takiej wiadomości od sklepu, powinniśmy skontaktować się z nim, aby uzyskać te informacje i móc na bieżąco monitorować u kuriera stan naszej przesyłki.

Odbiór osobisty

Ta opcja na jest na ogół najtańsza, czasami jednak sklep dolicza do ceny towaru także koszt przesyłki – np. w sytuacji, gdy magazyn znajduje się w innym mieście niż punkt odbioru – wtedy taka informacja powinna znaleźć się na stronie sklepu. Odbiór osobisty wchodzi w grę tylko jeśli mieszkamy mieście, w którym znajduje się sklep lub jego punkt odbioru i, oczywiście, jeżeli zakupiony przedmiot nie jest zbyt duży.

Usługi pocztowe, firmy kurierskie oraz kurier sklepu

Dobrym zwyczajem jest płacenie za przesyłkę przy odbiorze oraz sprawdzenie jej zawartości przy kurierze/listonoszu. Może nam to oszczędzić wielu problemów, a protokół odbioru spisany po stwierdzeniu niezgodności towaru z zamówieniem będzie dobrym dowodem pomyłki sklepu czy po prostu zwykłego oszustwa. Jeżeli chcemy mieć całkowitą pewność, że otrzymamy to, co wybraliśmy, zapłaćmy przy odbiorze i koniecznie otwórzmy przesyłkę przy kurierze. Nie chcemy przecież otrzymać np. samej torby od laptopa zamiast całego kompletu!

Jeśli uważamy, że przesyłka została uszkodzona lub okradziona (na co wskazywać może np. różnica pomiędzy wagą rzeczywistą a zadeklarowaną na formularzu), zgłośmy przy odbiorze tzw. reklamację z tytułu nienależytego wykonania usługi. Wówczas (wraz z pracownikiem poczty lub firmy kurierskiej) spisujemy odpowiedni protokół, w którym wymieniamy ubytki przesyłki i do którego załączamy opakowanie.

Czas realizacji zamówienia i dostawy

Inną sprawą jest terminowość. Zadbajmy o sprawdzenie czasu realizacji naszego zamówienia oraz czasu dostawy. Pamiętajmy, że sklepy często nie posiadają własnych magazynów i pobierają towar np. bezpośrednio z hurtowni, a oferta podana na stronie sklepu jest tylko przeglądem asortymentu, nie ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego – chyba że sprzedawca poinformuje o tym wprost. Może zdarzyć się tak, że po zamówieniu sklep poinformuje nas o niedostępności towaru lub nawet zmianie ceny – dzieje się tak dlatego, że sklepy nie zawsze są w stanie kontrolować na bieżąco stan magazynów. Wiele sklepów lub firm kurierskich oferuje wgląd do systemu monitorującego przesyłki. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, gdzie dokładnie znajduje się nasza paczka i czy nie wystąpiły żadne problemy. Jeśli problemy jednak wystąpią, sklep ma obowiązek poinformować nas o opóźnieniach w dostawie.

Co zrobić w przypadku niedostarczenia przesyłki lub niezgodności towaru z zamówieniem?

Przede wszystkim nie wpadajmy w panikę. Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy poczynić, jest kontakt ze sklepem i próba dyplomatycznego rozwiązania zaistniałego problemu. Pamiętajmy, że pomyłki i wypadki zdarzają się każdemu, także sklepom internetowym, a wina za niedostarczenie towaru może leżeć np. po stronie kuriera. Sklep nie może jednak unikać odpowiedzialności, a my powinniśmy znać przysługujące nam w takiej sytuacji prawa. W razie niedostarczenia przesyłki reklamację składa nadawca, jednak może to zrobić dopiero po 14 dniach od daty jej nadania. Jeśli po tym czasie nie otrzymamy przesyłki, powinniśmy skontaktować się ze sklepem. Poczta ma 14 dni na odpowiedź. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w ciągu miesiąca.

Dokonywanie płatności

Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności:

Płatność przy odbiorze

Obowiązuje zasada, zgodnie z którą umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia, możemy więc zapłacić dopiero przy odbiorze, kiedy towar jest już w naszych rękach. Ta forma płatności nazywana jest płatnością za pobraniem i jest ona dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie posiadają konta internetowego w banku lub nie chcą płacić za przesyłkę przed jej otrzymaniem. Jest to jednak metoda droższa, ponieważ najczęściej wiąże się z wyższym kosztem przesyłki. Należy rozróżnić tutaj pojęcia „płatności za pobraniem” oraz „odbioru osobistego” – w pierwszym przypadku za zamówiony towar płacimy kurierowi lub pracownikowi poczty odbierając przesyłkę, w drugim natomiast sami odbieramy towar w sklepie lub wskazanym przez sklep punkcie odbioru.

Płatność przelewem

Za zakupiony towar możemy zapłacić także przelewem na podany przez sklep numer konta. Przelewu możemy dokonać z naszego konta internetowego oraz w okienku pocztowym lub bankowym.

Internetowe przekazy pieniężne

Istnieją także specjalne formy internetowych przekazów pieniężnych, jak np. system Płatności.pl. Dokonując płatności przy użyciu takiego systemu, zostajemy przeniesieni na stronę naszego banku (w przypadku szybkiego przelewu) lub stronę autoryzacji kart płatniczych (w przypadku płatności kartą), gdzie po podaniu wymaganych przez system danych, takich jak imię, nazwisko czy numer karty płatniczej, nasza płatność jest błyskawicznie realizowana i niemal natychmiast dociera do odbiorcy. Transakcje takie są całkowicie bezpieczne, co gwarantują najnowsze metody szyfrowania danych oraz najwyższej jakości sprzęt i oprogramowanie. Abyśmy mogli zapłacić za wybrany towar w ten sposób, sklep, w którym dokonujemy zakupu, musi obsługiwać taki system. Jest to szczególnie wygodna forma płatności – sprawi, że każdy zakup przez Internet będzie szybki i banalnie prosty.

Płatność kartą płatniczą/kredytową

Jeżeli z dostępnych w sklepie rodzajów płatności wybierzemy płatność kartą, zostaniemy przeniesieni na zabezpieczoną stronę autoryzacji kart płatniczych i poproszeni o podanie wymaganych przez system danych, takich jak imię, nazwisko czy numer karty płatniczej. Możemy zostać poproszeni także o podanie specjalnego kilkucyfrowego kodu autoryzacji, który znajduje się na większości kart płatniczych oraz kredytowych – na ogół na odwrocie karty, w polu przeznaczonym na podpis jej użytkownika.

Od pewnego czasu na rynku dostępne są także tzw. karty przedpłacone (karty pre-paid) o ustalonej wartości nominalnej. Przed skorzystaniem z takiej karty, musimy ją doładować, dokonując wpłaty (gotówkowej lub bezgotówkowej) na jej rachunek. Po dokonywaniu przez nas transakcji tą kartą, kolejne kwoty będą odliczane od sumy, jaką ją zasililiśmy, a po wyczerpaniu środków możemy ją ponownie doładować. Karty tego typu stały się szczególnie popularne wśród osób dokonujących zakupów przez Internet, ponieważ są one powiązane z rachunkiem, nad stanem którego mamy ścisłą kontrolę i nie musimy się obawiać, że wskutek pomyłki bądź czyjegoś celowego działania zostaniemy pozbawieni większej ilości środków.

Składanie zamówienia

Zakładanie konta w sklepie internetowym i zakupy bez zakładania konta

Gdy wybraliśmy już produkt i sklep, nadszedł czas na wypełnienie formularza zamówienia. Najbezpieczniejszym połączeniem ze stroną sklepu jest połączenie szyfrowane, czyli takie, podczas którego w pasku adresu pojawia się skrót „https”, oraz w zależności od używanej przeglądarki, symbol kłódki (po prawej stronie paska adresu lub w prawym dolnym rogu) – pozwoli nam to mieć pewność, że wszelkie dane dotyczące transakcji nie będą widoczne dla osób trzecich. Powinniśmy zwracać na to uwagę zarówno podczas zakładania konta na stronie sklepu internetowego, jak i dokonując zakupów bez dokonywania rejestracji (o ile sklep udostępnia taką możliwość).

Założenie konta w sklepie internetowym daje nam możliwość dokonywania kolejnych zakupów bez konieczności ponownego podawania swoich danych, najczęściej umożliwia także wgląd w historię naszych zamówień oraz korzystanie ze specjalnych funkcjonalności, takich jak notatnik czy lista zakupów. Zdarza się, że sklepy przyznają specjalne rabaty swoim zarejestrowanym użytkownikom – bezpośrednio po rejestracji lub po przekroczeniu pewnego progu wartości zakupów. Często także założenie konta wiąże się zwyrażeniem zgody na otrzymywanie od sklepu informacji handlowych, np. o promocjach, wyprzedażach czy nowych produktach.

Po wypełnieniu formularza możemy zażądać dla siebie jego kopii. Na wszelki wypadek zachowajmy ją aż do momentu dostarczenia i sprawdzenia przesyłki. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji naszego zamówienia może być on dowodem na to, że firma nie wywiązała się z umowy.

Dobrym nawykiem jest także przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z zakupem – faktur, paragonów, kart gwarancyjnych, a nawet opakowania produktu. Jeżeli ich nie zachowamy, możemy mieć duże problemy z udowodnieniem, że transakcja w ogóle się odbyła.

Miejsce, z którego dokonujemy zakupu

Ponieważ najlepiej korzystać z zabezpieczonego połączenia, nie polecamy takich miejsc jak darmowe hot-spoty, w których każdy bez odpowiedniego hasła może korzystać z Internetu.

Wybór sklepu nie może być przypadkowy!

Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na:

Dane firmy, zamieszczone na stronie

Pamiętaj, że każdy sklep internetowy jest prowadzony przez przedsiębiorcę. Sprzedawca powinien zamieścić na swojej stronie internetowej wszystkie informacje na temat prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, do ujawnienia których zobowiązuje go prawo, w tym:

  • nazwę, pod którą prowadzi działalność gospodarczą
  • siedzibę
  • numer NIP
  • numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców (w zależności od tego, czy mamy do czynienia z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną czy prawną)

Są to podstawowe elementy, jakie sklep powinien zamieszczać na swojej stronie w łatwo dostępnym miejscu. Posiadanie takich informacji ułatwi nam ewentualne postępowanie w przypadku komplikacji. Jeżeli nie znajdziemy takich danych na stronie sklepu, nie powinniśmy interesować się oferowanymi przez niego produktami.

Dostępne formy płatności, regulamin oraz informacje dotyczące zwrotów

Jasno powinna być określona także forma płatności oraz zasady reklamacji i zwrotów. Informacji takich szukajmy w regulaminie sklepu, dostępnym na jego stronie – naprawdę warto go przeczytać. Jeśli coś wyda nam się podejrzane – rezygnujemy! Z pewnością znajdziemy w sieci inny sklep, który spełni nasze oczekiwania.

Sprzedawca powinien poinformować kupującego o prawie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru. Zamieszczanie w umowach zapisów bądź ustne zastrzeżenia o tym, że rezygnacja z kupna wiąże się z potrąceniem części wpłaconej sumy (tzw. opłaty odstępnej) nie są dopuszczalne.

Opinie o sklepie

Przeglądając oferty na Ceneo, warto przyjrzeć się liście sklepów, która znajduje się pod każdym produktem. Każdy z tych sklepów posiada opinie użytkowników, którzy zechcieli się wypowiedzieć na jego temat. Dzięki systemowi gwiazdek
gwiazdki
już na pierwszy rzut oka możemy ocenić, czy klienci sklepu są z niego zadowoleni. Sklep, przy którym widnieje znaczek
zaufane opinie
posiada komentarze od tych klientów, którzy złożyli już w nim zamówienie i dokonali zakupu. Są to opinie najbardziej wiarygodne i najwięcej mówią o tym, czego możemy się po danym sprzedawcy spodziewać.

Informacje o produkcie

Przyjrzyjmy się oferowanym towarom. Wszystkie powinny posiadać jednostkową cenę brutto (do podania właśnie takiej ceny zobowiązany jest sprzedawca) oraz jak najdokładniejszy opis w języku polskim – w tym nazwę producenta lub importera, wszelkie znaki bezpieczeństwa i oznaczenia norm (jeśli są one wymagane przez dodatkowe przepisy) itp. Informacje te możemy znaleźć na Ceneo, warto jednak sprawdzić takie dane także na stronie producenta.

W celu ułatwienia poszukiwań, Ceneo oferuje prosty system porównania modeli produktów, który pozwala na jeszcze dokładniejszą analizę i ostateczną decyzję odnośnie zakupu. Wystarczy odhaczyć kwadracik znajdujący się przy produktach, którymi jesteśmy zainteresowani i kliknąć na przycisk „Porównaj zaznaczone”, znajdujący się na samej górze oraz na samym dole listy produktów.

Statusy dostępności na Ceneo!

Ze względu na liczne zapytania i prośby naszych użytkowników, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowej funkcjonalności na Ceneo, a mianowicie na pokazywania informacji o dostępności towarów w sklepach. Tym samym do minimum chcemy zredukować sytuacje, w których nasi użytkownicy przechodzą do sklepu z Ceneo, po czym opuszczają go z niezadowoloną miną gdyż okazuje się, że produkt będzie możliwy do kupienia w tym sklepie najwcześniej za dwa miesiące.

Informacja o dostępności będzie się pojawiać na stronie produktu przy każdej z ofert sklepowych. Każdy sklep będzie oznaczony odpowiednim statusem. Stosować będziemy następujące statusy:

„dostępny” – sklep posiada w danej chwili produkt na magazynie bądź na magazynie hurtowni. Użytkownik otrzymuje tym samym informację, że produkt zostanie wysłany do niego w szybkim tempie

„dostępny do 3 dni” – sklep będzie posiadał produkt do trzech dni. Innymi słowy sklep nie posiada w danym momencie produktu ani na swoim magazynie, ani na magazynie hurtowni, ale wie, że będzie posiadał do w ciągu trzech dni

„dostępny do tygodnia” – sklep będzie posiadał produkt w ciągu tygodnia. Innymi słowy sklep nie posiada w danym momencie produktu ani na swoim magazynie, ani na magazynie hurtowni, ale wie, że będzie posiadał go w ciągu tygodnia

„dostępny powyżej tygodnia” – sklep będzie posiadał produkt, ale nie wcześniej niż za tydzień. Sklep nie posiada w danym momencie produktu ani w swoim magazynie, ani w magazynie hurtowni, ale wie, że będzie posiadał go w terminie późniejszym niż za tydzień

„sprawdź w sklepie” – przejdź do sklepu i zapytaj o dostępność produktu. Dla użytkownika jest to informacja, że sklep nie udostępnia statusów albo udostępnia dane niezgodne ze schematem

Poszukiwanie produktu

Kupowanie przez Internet staje się coraz popularniejsze. Na jego korzyść przemawia wiele argumentów. Przede wszystkim zakupy internetowe są tańsze od tradycyjnych. Są także znacznie wygodniejsze.

Jedną z podstawowych barier w rozwoju e-handlu jest niski poziom zaufania kupujących do sprzedawców. Tymczasem zakupy online są bezpieczne, pod warunkiem, że zachowamy zdrowy rozsądek i kilka podstawowych zasad, które przedstawiamy poniżej.

Poniższy przewodnik to lektura obowiązkowa każdego kupującego w sieci!

Zakupy zawsze rozpoczynamy od poszukiwania interesującego nas produktu. Na Ceneo pierwszym sposobem na to jest wpisanie nazwy towaru bądź jego części do wyszukiwarki, znajdującej się zawsze na samej górze strony.

Następnie przy pomocy specjalnych filtrów, znajdujących się po lewej stronie, definiujemy atrybuty, które odpowiadają naszemu idealnemu produktowi. Po wybraniu artykułu i kliknięciu w jego zdjęcie lub nazwę, przejdziemy do strony produktu.

Warto zapoznać się z opisem i opiniami na jego temat, ponieważ może to być kluczowe dla podjęcia właściwej decyzji. Następnym krokiem, jaki powinniśmy podjąć, jest wybór sklepu!


© 2005-2014 Ceneo Sp. z o. o.