Kiedy i jak mogę usunąć swoje dane osobowe z Ceneo.pl?

Autor: Adam Szymanski

Aby usunąć swoje dane osobowe z serwisu Ceneo.pl, najpierw rozwiąż umowę z serwisem (usuń konto). Usuniemy je, jeśli nie będzie innej podstawy prawnej, wynikającej z prawa finansowego lub kodeksu cywilnego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych.

Ceneo.pl przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy a po jej rozwiązaniu, do końca roku  kalendarzowego, w którym mija 6 lat od momentu zakończenia świadczenia usług. Po rozwiązaniu umowy Twoje dane będziemy przetwarzać tylko w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Ceneo.pl, którym jest:

·    windykacja należności

·    prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

·    prowadzenie analiz statystycznych

·    przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Po wygaśnięciu tych celów przetwarzania danych, zostaną one usunięte automatycznie z Ceneo.pl.